clíniques dentals

Clíniques dentals: Actualitat en publicitat sanitària

Una proposició no de llei per a regular la publicitat sanitària per a les clíniques dentals

Davant de la mala praxis protagonitzada per algunes clíniques dentals que ha afectat a centenars de pacients, el Partit Popular ha plantejat la necessitat de garantir la seva seguretat perseguint la publicitat enganyosa i evitant els possibles perjudicis que pugui causar-los. És per aquest motiu que els populars van presentar al Congrés dels Diputats una Proposició no de Llei on insta al Govern a millorar, actualitzar i clarificar la regulació de la publicitat de centres, establiments, béns i serveis sanitaris per a garantir la seguretat de pacients i usuaris.
En l’exposició de motius d’aquesta proposició posen de manifest que la regulació específica de la publicitat en centres sanitaris “és escassa, poc desenvolupada y no delimita de forma clara les competències entre l’Estat i les Comunitats Autònomes”. Argumenten que és una qüestió “especialment sensible” i que, per tant, la publicitat “hauria d’estar especialment regulada amb el fi de protegir als ciutadans i evitar que rebin informació inapropiada o enganyosa que els pugui confondre i crear falses expectatives”.

Per tot això, la proposta aprovada inclou sol·licitar al Govern que:
– Es realitzi un anàlisi integral i coordinat de la normativa vigent en matèria de publicitat de centres, establiments i serveis sanitaris.
– S’elabori una normativa estatal reguladora, on s’hi ordeni de forma detallada la inspecció, el control, les responsabilitats i les sancions que es deriven de la publicitat enganyosa que es pugui dur a terme en aquests centres, independentment del règim jurídic sota el qual prestin els seus serveis.
– Estableixi els mecanismes de coordinació necessaris amb les Comunitats Autònomes.

L’objectiu és evitar que es tornin a produir nous escàndols com els que han afectat el sector odontològic els últims mesos, i que no hi segueixi havent pacients enganyats i perjudicats. Òscar Castro, president del Consell General de Dentistes valora que “és una magnífica notícia per al sector que el Govern hagi rebut aquest mandat del Parlament. És un pas més per acabar amb la mercantilització de la salut que tant mal està fent a la odontologia”.

Per la seva part, el Grup Parlamentari Socialista també va tirar endavant una proposició no de llei per la qual s’insta al Govern a implementar sistemes de prevenció i garanties per tal d’evitar que es produeixin més escàndols al sector, incloent la necessitat d’establir protocols d’actuació i que no s’obligui als pacients a finançar o pagar de forma anticipada tractaments que no han estat realitzats i que el Col·legi Oficial de Dentistes realitzi un registre públic de les resolucions sobre les reclamacions que rebin. A més, conté l’establiment de mecanismes eficaços de control de la publicitat comercial sanitària per a que no s’hi incloguin ofertes econòmiques, rebaixes o qualsevol tipus d’incentiu econòmic.

A Odontquality treballem des de fa més de quinze anys per a oferir als nostres pacients els tractaments i intervencions més avançats per a la resolució dels seus problemes bucodentals, sense lletra petita i guanyant-nos dia a dia la seva confiança. Oferim un treball de qualitat, de rigor clínic i, sobretot, amb un compromís ètic amb els nostres pacients.
Perquè sabem que un client satisfet torna, i perquè quan es tracta de la salut bucodental de les persones, no ens agraden els trucs.
Font: Gaceta Dental