Implantes carga inmediata

Implants de càrrega immediata

Els implants de càrrega immediata són una gran solució per recuperar de forma ràpida i segura la funcionalitat i estètica de la nostra dentadura.

Avui dia, podem reduir extraordinàriament el període de transició en la col·locació d’implants gràcies a les tècniques que permeten col·locar els anomenats implants de càrrega immediata.

Aquesta tècnica implantològica que ha de realitzar un cirurgià oral i maxil·lofacial degudament qualificat i preparat permet col·locar una corona provisional sobre l’implant dental el mateix dia que el pacient es realitza la cirurgia implantològica per reemplaçar un o diversos dents perdudes.

L’avantatge dels implants de càrrega immediata? La velocitat amb la qual permeten recuperar la funcionalitat i l’estètica dental.

• No cal esperar entre 6 i 8 setmanes des de la col·locació de l’implant fins a la col·locació de la corona. En una sessió es poden col·locar implants i corones.
• Accelera la recuperació estètica i de l’autoestima al pacient, ja que evita els períodes en què “falta” una dent o la col·locació d’aparells removibles, facilitant a més l’adaptació de la boca i de la geniva a la pròtesi definitiva.
• Es recupera la funció masticatòria immediatament.

Hi criteris mèdics que els nostres professionals han de valorar abans d’optar per aquest tipus d’implants:

• Hi ha d’haver un correcte estat gingival, periodontal i periapical de les dents adjacents.
• Hi ha d’haver normoclusió, és a dir, un correcte tancament de les dents superiors i inferiors.
• Absència de patologia apical a la zona del llit de l’implant.
• Ha d’existir un espai intermaxil·lar suficient per col·locar l’implant, el pilar i la restauració.
• L’os de volum i la densitat han de ser els adequats.
• Absència d’hàbits parafuncionals com el bruxisme.

En qualsevol d’aquests casos el professional ha de ser el que decideixi, en última instància, segons les circumstàncies quirúrgiques, la possibilitat de càrrega immediata o si és convenient, retardar-la.

Si vols valorar les possibilitats d’utilització d’aquesta tècnica per recuperar la teva millor somriure, sol·licita ja la teva visita a les nostres clíniques dentals de Barcelona.

Leave a Reply