Posturologia

Què és la posturologia? La posturologia és una ciència de la salut que estudia el to muscular del cos, les seves alteracions, equilibri i postura.  A diferència de l’Osteopatia, la Posturologia tracta les causes dels desequilibris posturals originats pels receptors de l’oïda, de la boca, visual o dels peus.  ...
Read More