Noticias

Doctor Samir Aboul-Hosn Centenero

En la nostra àrea de cirurgia oral, implantològica i maxil·lofacial comptem amb el prestigiós Dr. Samir Aboul-Hosn Centenero, llicenciat en Medicina i cirurgia (num. col. 36002) per la Universitat Rovira i Virgili i especialista en cirurgia maxil·lofacial amb grau de Doctor en Medicina “Excel·lent Cum-Laude” pel seu treball sobre la tecnologia 3D aplicada a la cirurgia ortognàtica a la Universitat Internacional de Catalunya.

En el seu haver particular destaca el diploma European Board of Or-Maxillo-Facial Surgery (EBOMES) en reconeixement al seu títol d’especialista a nivell Europeu, amb la publicació de diversos articles científics en revistes nacionals i internacionals.

En l’actualitat també exerceix com a Cap del Servei de cirurgia maxil·lofacial a l’Hospital Plató de Barcelona i com a Professor Associat a la UIC. On actualment està treballant en diferents línies d’investigació científica.